Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Gepubliceerd op 25-07-2019

Kunstwerk

betekenis & definitie

Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden.