Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Gepubliceerd op 25-07-2019

Externe veiligheid

betekenis & definitie

Veiligheidsdomein gericht op de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.