Waterschap Peel en Maasvallei

Dijkverbetering & hoogwaterbescherming

Gepubliceerd op 10-01-2017

Kunstwerk

betekenis & definitie

Een kunstwerk is een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen.