Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Tromp, Cornelis

betekenis & definitie

(1629—1691), de zoon van Maarten, eveneens vlootvoogd, miste het inzicht en de tactiek van zijn vader. Hij was moedig maar onbesuisd.

Na zich in de Middellandse Zee en in de Oostzee onderscheiden te hebben, werd hij vice-admiraal en nam hij deel aan den zeeslag bij Lowestoff in 1665, waar hij door een handigen terugtocht de Hollandse vloot redde. Hem werd nu het opperbevel opgedragen, maar zodra de Ruyter uit West-Indië terugkwam, werd hij teruggezet en door de Ruyter vervangen. Men wist hem te bewegen in dienst te blijven en hij nam deel aan den Vierdaagsen Zeeslag in 1666, maar kort daarna in den zeeslag bij North Foreland kreeg hij ongenoegen met de Ruyter wegens zijn eigenmachtig optreden. Hij werd afgezet en trad eerst in 1673 weder in dienst, nadat Stadhouder Willem III een verzoening tot stand had gebracht. Hij nam daarna deel aan de zeeslagen bij Schooneveld en bij Kijkduin, streed in 1676 en 1677 in de Oostzee tegen de Zweden en werd, nadat de Ruyter in 1676 gesneuveld was, luitenant-admiraal-generaal of wel opperbevelhebber van de vloot. Hij aanvaardde deze functie eerst in 1678, toen de oorlog reeds nagenoeg geëindigd was. In 1691 stierf hij.