Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 13-08-2019

Steen der Wijzen

betekenis & definitie

In het artikel „Alchemie” staat vermeld, dat de oude alchemisten poogden langs scheikundigen weg niet-edele metalen, zoals lood of koper, in goud te veranderen. Zij zochten een oerstof, waaruit zij door het zgn. magisterium edele metalen wilden maken: den steen der wijzen.

Tegenwoordig is men op grond van de experimenteel verrichte atoomsplitsing van de theoretische mogelijkheid der omzetting overtuigd; maar praktische waarde heeft dit niet, omdat een gram van het alchemistische goud veel duurder zou worden dan de gelijke hoeveelheid natuurlijk goud.Wellicht zijn dan ook voor enkele geleerde alchemisten de steen der wijzen en het magisterium slechts symbolen geweest, om de zuivering der menselijke ziel aan te duiden, de omzetting van het doffe, niet-edele lood, d.i. het lagere deel, in het edele stralende goud, m.a.w. de verlossing uit de zonde tot heiligheid.