Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 13-08-2019

Personificatie

betekenis & definitie

wil zeggen: de voorstelling van een begrip of een levenloos ding door een menselijke persoonlijkheid. Personificatie wordt vooral toegepast in de mythologie, de poëzie en de welsprekendheid.

Het polytheïsme is in een hogere opvatting eigenlijk niet anders dan een personificatie der natuurkrachten en der zedelijke eigenschappen. Men stelt zich b.v. de zonnekracht, het vuur, den Noordenwind, enz. als personen voor.Een andere vorm van personificatie is de z.g. plastische allegorie. De tijd b.v. heeft geen vorm of wezen, maar hij wordt toch vaak voorgesteld door een grijsaard, de lente door een jonkvrouw, enz.

Het woord personificatie wordt ook wel overdrachtelijk gebruikt in het dagelijks leven, als men zegt, dat hij of zij de personificatie is van den eenvoud, de onschuld, den leugen of de valsheid, enz. Hiermede bedoelt men dan, dat in die persoon één dier eigenschappen als het ware belichaamd is.