Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Organisatie

betekenis & definitie

Dit woord heeft behalve de betekenissen in verband met het vorige woord ook nog een maatschappelijke betekenis. Iedere vereniging of instelling n.l. (onverschillig met welk doel), waarin de verschillende functies en werkzaamheden onderling zijn verdeeld, die in staat is naar buiten handelend op te treden, die een bestuur bezit met verdere trapsgewijze afdalende leiding in de onderdelen; — in één woord, een vereniging of instelling, die met een goed werkend organisme vergeleken kan worden, heet een organisatie.

In den staat is dus het leger, de post, de telegrafie een organisatie; daarbuiten politieke organisaties, de padvinderij, de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Ned. vereniging van huisvrouwen, enz.