Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Numerus clausus

betekenis & definitie

(gesloten getal) is de technische term, om aan te geven, dat tot een bepaald ambt of beroep slechts een beperkt, tevoren vastgesteld, aantal personen wordt toegelaten.

Reeds in den Gildentijd vinden we dit stelsel toegepast door de bepalingen, dat slechts een bepaald aantal leerlingen werd toegelaten, om later als gezel en ten slotte als meester een plaats in het vakgilde in te nemen.

In onzen tijd is het nog al eens toegepast aan de Universiteiten, om te groten toeloop van (bepaalde) studenten te weren. Het had dan vaak een anti-semietische strekking.