Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

2019-08-13

Noorderlicht

betekenis & definitie

Het Noorderlicht is een lichtverschijnsel, dat zich in de poolgebieden voordoet. Naar men thans aanneemt, wordt het verschijnsel veroorzaakt door electrische ontladingen in de atmospheer op een hoogte, waar de luchtdruk gering is.

Het vertoont zich in volle pracht aan den Noorderhorizon. Het spant zich om het hemelgewelf als een geelgroene, lichtende band, waar tal van stralen uit te voorschijn schieten.

Ook is het Noorderlicht wel eens over den gehelen hemel verspreid en vertoont dan golvende flikkeringen.Het blijkt, dat er verband bestaat tussen de zon, ’t aardmagnetisme en het noorderlicht.