Museum betekenis & definitie

Het woord museum is van Grieksen oorsprong en betekent: tempel der Muzen, dat is dus een plaats, gewijd aan wetenschap en kunst. Een dergelijke stichting was het beroemdste museum der Oudheid, n.l. het volgens de overlevering door Ptolemaëus Philadelphus (285—247 v.

Chr.) gestichte museum te Alexandrië. In een deel van zijn paleis, dat tevens tot bibliotheek bestemd was, had deze vorst een aantal geleerden verenigd, die zich op kosten van den staat, ongestoord en onbezorgd, geheel konden wijden aan hun wetenschappelijken arbeid.

Andere beroemde musea bestonden te Pergamum en te Konstantinopel.Sedert de Middeleeuwen wordt een bewaarplaats van merkwaardigheden op het gebied van natuur of kunst museum genoemd. Zo zijn er zoölogische, geologische, anatomische musea, musea voor schilderijen, beeldhouwwerken, enz.

Gepubliceerd op 13-08-2019