Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Maarschalk

betekenis & definitie

Deze titel, die tegenwoordig aan de legerhoofden en generaals van grote verdienste gegeven wordt, wekt bij ons de herinnering aan de namen der voornaamste veldheren uit den wereldoorlog: de maarschalken Joffre en Foch en Pétain enz. ter ene en de veldmaarschalken von Hindenburg en von Mackensen ter andere zijde. Of wel we denken aan de heldenfiguur van maarschalk Ney, een der paladijnen van Keizer Napoleon.

Oorspronkelijk had het woord maarschalk echter niet deze betekenis. Het is afgeleid van het oud-Germaanse marscale, samengesteld uit mar d.i. paard (denk ook aan het woord merrie) en scalc of schalk d.i. knecht, dus een paardenknecht of stalbediende.

Later werd het de titel van den opzichter over het paardenvolk en tenslotte die van een krijgsoverste.Hofmaarschalk is een adellijk hoogwaardigheidsbekleder, die het oppertoezicht heeft over de inwendige hofhuishouding van een vorst.