Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Legende

betekenis & definitie

Het woord legende is afkomstig van het Latijnse „legenda”, dat betekent „Iets, dat gelezen moet worden”. In de Middeleeuwen noemde men een verzameling levensgeschiedenissen van Heiligen of wonderverhalen met godsdienstige strekking legenden.

De legenden der Heiligen werden op hun gedenkdagen voorgelezen, vandaar de naam.Bij voorkeur behandelt de legende gebeurtenissen uit het leven van Maria, de apostelen of de martelaren. Zowel wat betreft vorm als inhoud, verschilt de legende van de kerkgeschiedenis, doordat deze laatste alleen rekening houdt met de feiten, die kort en zakelijk worden opgesomd. De legende verhaalt meestal in dichterlijken vorm en met een uitgesproken ethische strekking allerlei mooie verhalen, ook die, waarvan de waarheid historisch niet vast staat.
Onder de Middeleeuwse verzamelingen van legenden is de z.g. „Gulden legende”, in de 13e eeuw bijeengebracht door Jacobus van Genua. Een tweede -belangrijk werk op dit gebied is de „Acta Sanctorum”, die sinds de 17e eeuw bijeengebracht worden door de z.g. Bollandisten (Jezuieten). Een bizonder soort van legenden zijn de mirakelen, in de Middeleeuwse letterkunde, die beschrijven, hoe bij verschillende gelegenheden de Heiligen na hun dood in de levens der mensen ingrijpen. De Mariamirakelen — w.o. de bekende legende van Beatrijs — zijn hiervan de belangrijkste.