Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Kleurenblindheid

betekenis & definitie

Verreweg de meeste mensen hebben het vermogen de drie grondkleuren: rood, geel en blauw, en hun samenstellingen te onderscheiden. Het komt echter voor, dat sommige mensen dat vermogen ten aanzien van een of twee der grondkleuren missen.

Zij zien die kleuren dan alsof zij grijs waren. Zij zien echter wel de nuances van bijv. rood, daar deze van de lichtsterkte afhangen en nemen dan licht- en donkerrood als licht- en donkergrijs waar.

Er was eens een rechter, Dalton genaamd, die zich in een rode toga vertoonde, maar in de stellige overtuiging leefde, dat hij een zwarte had aangetrokken. Naar hem noemt men het verschijnsel der kleurenblindheid ook wel Daltonisme.

Zij, die voor twee grondkleuren blind zijn, missen gewoonlijk het vermogen rood en groen te zien. Zij kunnen bijv. de rode papavers in een weide of de rode bloemen der geraniums en het groene blad dezer planten niet onderscheiden.

Natuurlijk zien zij door den vorm wel, wat de bloemen en wat de bladeren of wat het gras is, maar zij zien dit alles min of meer in een grijze nuancering.Het is merkwaardig, dat dit verschijnsel zich alleen bij mannen voordoet; het is niet eens zo erg zeldzaam: ca. 4% der mannen zijn er mede behept. Nog merkwaardiger is het, dat, naar men tegenwoordig in de geneeskunde aanneemt, het Daltonisme erfelijk kan zijn; maar dan niet van vader op zoon, doch van den grootvader op den zoon zijner dochter. Als dus iemand kleurenblind is, dan kunnen zijn kinderen dit niet van hem overerven en evenmin de zoons van zijn zoons. De mogelijkheid bestaat alleen, dat jongens de kleurenblindheid van hun grootvader van moeders zijde erven.