Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Kerfstok

betekenis & definitie

’t Is nog niet zo héél lang geleden, dat in ons land nog vrij wat mensen niet lezen of schrijven konden. Vooral wanneer die mensen een of anderen kleinhandel dreven, was dit een groot bezwaar.

Hoe moest in zo’n geval aantekening worden gehouden van het geleverde? Men wist zich echter handig te behelpen. Men kloofde een stukje hout in twee gelijke delen, de leverancier hield het ene, de klant kreeg het andere.

Bij iedere levering van waren werden de beide houtjes bij elkaar gebracht en met één beweging beide gekerfd.Deze stokjes, die kerfstokken worden genoemd, hebben zelfs nu nog hun rechtsgeldigheid en kunnen als geloofwaardig aanvaard worden, mits de partijen gewoon zijn op die manier hun. leveranties te bewijzen en mits de beide kerfstokken met elkander overeenkomen.
De betekenis van de uitdrukking: „hij heeft veel 'op zijn kerfstok”, zal je nu gemakkelijk kunnen begrijpen. Dit wil zeggen: hij heeft nog veel te verantwoorden, en dat tegenwoordig zeer stellig met de bijgedachte: hij heeft veel lelijke streken uitgehaald.