Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Inundatie

betekenis & definitie

wil zeggen kunstmatige onderwaterzetting van het land. Dit heeft vooral plaats voor militaire doeleinden.

Men tracht zo den vijand te beletten het land, dat achter de onder water gezette stukken ligt, te bereiken.Soms echter geschiedt inundatie om heel andere redenen. De boeren laten dan zelf hun landerijen onderlopen om het ongedierte, dat zich daar op en in bevindt, te verdelgen.
In ons land hebben we belangrijke militaire inundatiewerken, die vooral bestemd zijn, om de zogenaamde „vesting Holland”, waarbinnen de belangrijkste steden van Nederland liggen, te beschermen.
Voor die z.g. „waterlinies” zijn uitvoerige, voorbereidende werkzaamheden nodig geweest voor het regelen van den aanvoer, het vasthouden en later weer den afvoer van het water.
Sluizen en dijken moesten worden aangelegd en versterkt, want in tijden van oorlog moet in enige dagen het geheel onder water gezet kunnen worden; een centimeter of twintig water moet er boven de wegen staan, zodat men deze niet meer van weilanden en sloten kan onderscheiden.
Tegenwoordig is — naar veelal beweerd wordt — door de invoering van het ver dragende geschut en de vliegtuigen de waarde van de inundatie gedaald. Toch heeft in den Wereldoorlog de inundatie van het land om den Ijzer in België nog zeer goede diensten bewezen; want dit is het enige kleine hoekje van België, dat niet in handen der Duitsers is geweest, terwijl ook overigens dit inundatie-gebied belangrijke strategische diensten bewezen heeft.
En men vergete niet: De inundatie van den Ijzer was niet in vrede door allerlei inundatiewerken voorbereid: zij was totaal geïmproviseerd.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!