Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Geometrie

betekenis & definitie

is een ander woord voor meetkunde.

Oorspronkelijk betekende geometrie landmeetkunde, maar ook bij de Grieken gebruikte men het woord al voor het vak, dat wij meetkunde noemen. Het Nederlandse woord „meetkunde” danken we aan den beroemden wiskundige Simon Stevin, den vriend van Prins Maurits. Bij ons is toen het woord geometrie bijna geheel verdrongen door het woord meetkunde.
Een poging, die Keppler in Duitsland ondernam om daar in plaats van geometrie het woord „Messkunde” in te voeren, mislukte echter.