Garantie betekenis & definitie

betekent waarborg. Natuurlijk heb je allemaal wel eens een wekker, een horloge of een fietslantaarn gekocht en hierop een garantie-bewijs ontvangen, of tenminste wel eens in advertenties gelezen, dat een winkelier op het een of ander artikel zoveel jaar garantie gaf.

Wat wil dit zeggen? Dat die wekker, waarop b.v. een jaar garantie wordt gegeven, nu ook binnen dat jaar nooit stuk kan gaan? Neen, natuurlijk niet, maar als het uurwerk weigert binnen dat jaar, dan kun je met je garantie-bewijs naar den winkel gaan en wordt het gratis gerepareerd. Je begrijpt, dat een winkelier geen garantie kan geven, als een artikel niet goed is. Daarom is het geven van garantie altijd een goede reclame voor een artikel. Het is een waarborg of bewijs, dat het voorwerp deugdelijk is.
In de geschiedenis heb je ook wel eens van garantie gehoord. In 1788 werd n.l. door de (Nederlandse) Staten der Zeven Gewesten (en Drente) de Acte van Garantie opgesteld, waarbij de staten der verschillende provinciën het erfstadhouderschap, tevens kapitein-, generaal- en admiraalschap voor een wezenlijk deel van den regeringsvorm, voor een grondwet van staat verklaarden. Door dit stuk, dat door alle ambtenaren moest worden bezworen, werd dus het erfstadhouderschap enz. gewaarborgd of gegarandeerd.
Verder wordt garantiewet genoemd de Italiaanse wet van den I3den Mei 1871, waarbij de voorrechten van den Paus en van den Heiligen Stoel gewaarborgd en de verhouding van den Staat tot de Kerk in het koninkrijk Italië geregeld werd.
De neutraliteit van Zwitserland, Luxemburg en België heeft langen tijd gestaan onder „garantie” der grote mogendheden.