Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Foch

betekenis & definitie

Maarschalk Foch (1851—1932) is een van de belangrijkste veldheren tijdens den Wereldoorlog geweest. Hij is een Fransman, die zijn militaire loopbaan begon tijdens den oorlog van 1870.

Na den vrede bekwaamde hij zich verder op het gebied der krijgskunde. Jarenlang gaf hij les aan de Hogere Krijgsschool.Zijn wereldbekendheid dankt hij echter aan den oorlog van 1914— 1918. Bij het uitbreken van den wereldbrand was hij divisie-generaal te Nancy. Snel maakte hij promotie en in April 1918 werd hij opperbevelhebber van alle geallieerde troepen aan het Westelijk front. Hij paste hier een tactiek van uitputten toe en bereikte tenslotte, dat de Duitsers begonnen te wijken.
In 1932 stierf maarschalk Foch en werd op staatskosten begraven.