Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Evertsen

betekenis & definitie

De naam Evertsen is onverbrekelijk verbonden aan alle zeeoorlogen, die we in de 17e eeuw hebben gevoerd.

Evenals enkele andere zeehelden waren de Evertsen’s uit Zeeland afkomstig.

Tussen 1630 en 1700 hebben onafgebroken leden van dit geslacht een rol op onze oorlogsvloot gespeeld. De beide oudste broers Jan en Cornelis hebben het tot Luitenant-Admiraal gebracht. Jan werd na de verpletterende nederlaag, die onze vloot in 1665 bij Lowestoff leed, in den Briel door het radeloze volk in ’t water gegooid en hij kon met de grootste moeite ternauwernood gered worden.

Het volgende jaar sneuvelden beide broers, Cornelis in den Vierdaagsen Zeeslag en Jan in den Tweedaagsen.

Een neef van hen, die ook Cornelis heette, heeft vooral in de West-Indische wateren veel lauweren geoogst. Hij stierf in 1679.

De zoon van Cornelis den Ouden, Cornelis de Jongere, was Luitenant-Admiraal tijdens den Negenjarigen Oorlog. Engeland en ons land waren toen bondgenoten tegen Frankrijk. Hij stierf in 1706.