Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

2019-08-09

Evenaar

betekenis & definitie

Onder het hoofdstuk Aarde vertelden we al het een en ander over den aarde-equator of aardevenaar.

De evenaar is de grens van het vlak, dat, door het middelpunt der aarde gaande, loodrecht op de aardas wordt aangebracht. Waar de aarde een bol is, is de evenaar een cirkel.

De zeelieden spreken meestal niet van equator of evenaar, maar van linie.

Zoals jullie reeds weten, is het de grootste breedtecirkel en ook weten jullie natuurlijk, dat deze equator dwars door onzen Oost-Indischen Archipel gaat en dat Pontianak op Borneo er precies op ligt.

Wanneer we het vlak, dat we zo juist noemden, uitbreiden, dan snijdt het ook de hemelbol, die niet iets werkelijks maar iets schijnbaars is, volgens een denkbeeldigen cirkel: den hemel-equator.

Zoals je weet, doorloopt de zon op 21 Maart en 21 September juist dezen hemelequator.

We zullen het hierbij laten: we spraken al zo vaak over den equator en we komen er nog wel enige malen op terug.