Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Eden

betekenis & definitie

is het land, waarin het Paradijs lag.

Zoals bekend heeft men over de plaats, waar dit land moet hebben gelegen, studies gemaakt, die nog niet ten einde zijn. Men heeft ijverig naar de rivier, die zich in vier rivierarmen verdeelde, gezocht, doch gevonden heeft men haar nog niet. Twee van die armen — zo wordt betoogd — moeten wel Euphraat en Tigris betekenen. Verder zocht de een dit Eden op de hoogvlakte van Armenië, de ander in het Noorden van : ndië. Meestal echter gelooft men, dat het Paradijs lag op den z.g.n. Isthmus in de 'aagvlakte tussen Euphraat en Tigris, tussen Bagdad en Babel (Hilla).

Intussen zijn er andere geleerden, die betogen, dat men tevergeefs naar dit Eden en naar de veelgenoemde vier rivieren zocht. Volgens hen zou men uit het oog verliezen, lat de zondvloed het aardrijkskundig wezen ran Z.W.-Azië vermoedelijk geheel veranderd heeft en dat het dus onmogelijk is op de huidige kaart een Eden te vinden, dat er alleen vóór den Zondvloed geweest is.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.