Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Dynastie

betekenis & definitie

Dit woord komt van het Griekse woord dunasteia, dat heerschappij betekent. Men verstaat er onder een regerende vorstenfamilie.

Zo, regeert al heel lang de dynastie der Oranjes in ons vaderland, ofschoon dit voor de Oranjes en in het algemeen voor een constitutioneel vorsten-geslacht uit dezen tijd een ietwat ongewoon woord is. In België regeert de dynastie Saksen-Coburg.

Vroeger regeerden in Frankrijk en Spanje twee verschillende takken van de dynastie der Bourbons en in Duitsland tot 1918 de dynastie der Hohenzollerns.