Cultuur betekenis & definitie

Dit bekende woord, dat tamelijk moeilijk te omschrijven is, is afgeleid van het Latijnse werkwoord colere, dat verzorgen, bearbeiden of vereren betekent.

De oorspronkelijke betekenis van het woord is dus: de landbouw, het ontginnen van den bodem, het kweken van planten enz.; men spreekt b.v. van boomcultuur. In overdrachtelijken zin verstaat men onder cultuur de beschaving, ontwikkeling en veredeling van den geest, van de vermogens van verstand en hart.

Wanneer we van de grote cultures der wereld spreken, dan gebruiken we het woord in de oorspronkelijke betekenis, de thee-, koffie-, suiker-, tabaks- en rubbercultuur in Indië.

In overdrachtelijken zin spreken wij van de cultuur der oude Egyptenaren, Babyloniërs, Azteken enz. en bedoelen hiermee hun beschaving.

Gepubliceerd op 09-08-2019