Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

2019-08-09

Conventie

betekenis & definitie

wil eigenlijk zeggen samenkomst of overeenstemming. Als je dit weet, kun je de hier volgende betekenissen van het woord conventie gemakkelijk begrijpen.

Ten eerste denken wij aan een vertegenwoordigend lichaam, dat alleen of met andere de regering van een land vormt. De bekende „Nationale Conventie” was b.v. de vergadering, die van 1792—1795 tijdens de Franse revolutie de macht in handen had.

In een rechtsgeding wordt ook soms het woord conventie gebruikt. Wanneer b.v. A. tegen B. een eis instelt, dan wordt A. genoemd de eiser in conventie en B. de gedaagde. Wanneer B. nu een tegeneis instelt, heet B. de eiser in reconventie.

B. is dus gedaagde in het proces van A. en eiser in zijn eigen proces.

’t Klinkt ontzettend geleerd, maar ik wed, dat je deze puzzle wel uitknobbelt!

Onder conventie verstaat men verder een niet-politiek verdrag; b.v. de Conventie van Genève. Dit is het verdrag, dat tussen 16 verschillende staten in 1864 werd gesloten en dat handelt over de bescherming van gewonden in tijd van oorlog. Behalve alle Europese mogendheden, hebben ook de Veren. Staten van Noord-Amerika, Perzië, Japan, Chili, Argentinië, Uruguay en anderen zich hierbij aangesloten. De Conventie van Genève is nu nog altijd van kracht.

Tenslotte betekent conventie nog een aantal regels voor den maatschappelijken omgang, die onder de mensen zijn ontstaan en waaraan men zich moet houden, als men voor welopgevoed wil doorgaan. De conventie wil b.v., dat een heer op straat steeds een dame aan zijn rechterhand laat lopen; dat men bij een begrafenis zwarte handschoenen draagt, een jong meisje niet alleen naar een bal gaat, enz.

Mensen, die zich stipt aan de conventie houden, noemt men conventioneel. Deze mensen worden echter in onzen tijd hoe langer hoe zeldzamer.