Concessie betekenis & definitie

betekent toestemming. Zo b.v. noemt men de vergunning, die de overheid vooraf verleend moet hebben, om rails, buizen, kabels, draden enz. in, op of over de aan die overheid behorende eigendommen aan te leggen, concessie.

Ook noemt men de toestemming, die de overheid geeft, om een tram- of spoorweg te exploiteren, een concessie. Bij een autobusdienst spreekt men ook van concessie, ofschoon dikwijls slechts een rij-vergunning bedoeld is.In sommige niet-Europese staten, in het bijzonder in China, noemt men „concessies” de gebieden, die de regering dier staten aan sommige Europese landen in altijddurende erfpacht heeft afgestaan en waar het bestuur niet door, b.v. China, maar door die landen en wel door middel van hun gezanten of consuls, wordt uitgeoefend. Het zijn meestal kleine gebieden in de buurt van grote steden, waar veel Europeanen wonen. Onder „China” vonden jullie hierover meer.

Ook in Nederlands West- en Oost-Indië kent men concessies. Ook hier is een concessie natuurlijk een stuk, waarbij toestemming wordt gegeven tot het aanleggen van wegen e.d. en het exploiteren van vervoersondernemingen, maar ook kent men daar mijnbouwconcessies en landbouwconcessies.

In het algemeen kunnen alleen Nederlandse onderdanen en bewoners van het gevraagde gebied deze concessie verkrijgen.

Verder komt het woord concessie dikwijls voor in de betekenis van onverplicht iets toegeven; b.v. wederzijdse concessies — over en weer wat toegeven.