Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Apostelen

betekenis & definitie

Naar de Griekse afleiding is iedere afgezant een apostel, maar langzamerhand is het gebruik van dit woord beperkt tot hen, die in algemenen zin een godsdienstige zending hebben te volbrengen.

Meer bizonder wordt het gebruikt voor den kring der discipelen, die tijdens het leven van Christus op aarde zich om Hem hadden geschaard en na Zijn hemelvaart Apostelen worden genoemd en wier gedeeltelijk wedervaren wij beschreven vinden in het boek: Handelingen der Apostelen.

Het waren er twaalf, waarvan de namen opgetekend staan in Marcus 3 : 16—19. In de plaats van Judas Iskariot, die Jezus verried, kwam later Matthias.

Ze zijn door hun woord en geschriften de verkondigers geweest van de door Christus gepredikte leer.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.