Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Gepubliceerd op 22-09-2020

Rome

betekenis & definitie

ROME. In 1742 bestonden te Rome verscheidene Loges van Vrijmetselaars. Dit blijkt uit een gedenkpenning, dien zij den Broeder MARTIN FOLKES, Voorzitter der koninklijke Societeit van Londen, opdroegen. De Metselarij bleef te Rome, in het geheim, tot in 1788 bestaan. Eene Loge, de opregte Vrienden, was er toen in bloei, en had reeds meer dan 20 jaren gearbeid.

Zij bestond in de laatste tijden hoofdzakelijk uit Franschen en Duitschers, en had tot achtbaren Meester zekeren Broeder, BELLE genaamd. Op een diploma, door deze Loge uitgereikt, ziet men een uit de hand geteekend bloemwerk, dat in eenen driehoek, door eenen cirkel omgeven, eene wolvin vertoont, die twee kinderen zoogt. Zie verder ITALIë en FOLKES.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.