vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Gepubliceerd op 22-09-2020

Jaar

betekenis & definitie

JAAR. (Het) Het Maçonnieke jaar begint in de meeste systema's (ook hier te lande) op den 1sten Maart, in andere op den 24sten Junij, en weder in andere op den 30sten November, al naar elk systema eene geschiedkundige vooronderstelling aangenomen heeft.