Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Gepubliceerd op 03-10-2022

Bezwaar

betekenis & definitie

Als de Staatssecretaris van Justitie of de korpschef een aanvraag om toelating op reguliere gronden heeft afgewezen kan een vreemdeling, indien hij het niet met de beslissing eens is, de Staatssecretaris van Justitie verzoeken om een herziening van de beslissing. De bezwaarprocedure mag in beginsel in Nederland worden afgewacht. Zie ook administratief beroep


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!