Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Intensief

betekenis & definitie

1 [Fr. intensif] bn krachtig, sterk, levendig, druk (verkeer); met grote produktiviteit; vol, diep (kleur), geconcentreerd, op een punt gericht (bombardement).

2 [Lat. (verbum) intensivum] werkwoord dat uitdrukt dat de handeling in sterke mate geschiedt (bijv.: bukken = diep buigen).