Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Dominant

betekenis & definitie

[Fr., van Lat. dominans, dominantis, o.dw van dominari = heersen]

I zn

1 (alg.) hetgeen dat of degene die overheerst;

2 (biol.) erfelijke factor die een andere verhindert zich te uiten;

3 (schilderkunst) kleur die overheerst;

4 (muz.) grote kwint;

II bn

1 overheersend;

2 (biol.) gezegd van een erfelijke factor die een andere overheerst, zodat deze laatste niet tot uiting komt.