Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Calendae

betekenis & definitie

(Lat., van calare = samenroepen, vgl. Gr. kalein = roepen] eerste dag van de Romeinse maand (omdat op die dag de nieuwe maan door de hogepriesters 'uit de dood' werd teruggeroepen) (ad calendas Graecas zie bij ad).