Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Advenant

betekenis & definitie

ook: avenant [Fr. avenant, van Lat. advenire, zie advent; het Fr. bn avenant = voorkómend, vriendelijk, maar à l‘avenant = lett.: naar wat komt; in het vervolg, voortaan]: naar advenant, overeenstemmend met wat voorafgegaan is; naar verhouding (tot de oorzaak), in volkstaal verbasterd tot navenant.