Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Residu

betekenis & definitie

(< Lat. residuus = overblijvend). Rest.

1) Quadratisch residu = quadraatrest.
2) In de functietheorie spreekt men van het residu van een functie voor een punt, waar die functie een pool heeft, d.i. op den factor 2rzi na de waarde, die een integratie over een gesloten kromme om die pool heen oplevert. Het ,, overblijven” wordt bedoeld in tegenstelling tot het resultaat bij een regulier punt, waar de waarde van de integraal nul is. Een andere, de bedoeling van Cauchy (1789—1857) beter weergevende opvatting is, dat men onder residu verstaat de enige coëfficiënt van de Laurent-ontwikkeling van een een waardige analytische functie, die bij termsgewijze integratie langs een gesloten weg om het singuliere punt overblijft.