Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Argument

betekenis & definitie

(<Lat. argumentum = bewijsgrond; arguere — in het licht stellen) Het wiskundig spraakgebruik, om de onafhankelijk veranderlijke van een functie en i.h.b. de hoekcoördinaat in een poolcoördinatenstelsel het argument te noemen, dateert van de Latijnse vertaling, die Athelhard van Bath (12e eeuw) van een astronomisch werk van al-Huwarizmi maakte; hij noemt hierin een hoek, waarvan in een tafel de waarde van den sinus wordt opgegeven, argumentum; het motief hiervoor is onbekend; het vertaalde Arabische woord hissa beduidt nl. ,,deel van een boog". De mogelijkheid bestaat, dat er een verwarring met hugga is begaan, dat de betekenis argument heeft.