voornamen

Voornamenboek

Gepubliceerd op 19-12-2020

Plato

betekenis & definitie

m

Gewoonlijk wordt de naam in verband gebracht met Gri. platus 'breed, sterk'. Naam van de beroemde Gri. filosoof (427-347 v. Chr.). Zijn eigenlijke naam was Aristocles; Plato was een bijnaam. Ook heiligennaam: Plato, geb. ca. 735 in Constantinopel, monnik op de berg Olympus in Bithynië. Na 770 abt van enige kloosters, gest. 814, kerk. feestdag: 4 apr. Ook de naam van een martelaar in Ancyra, gest. ca. 306; kerk. feestdag 22 juli.