voornamen

Voornamenboek

Gepubliceerd op 19-12-2020

Name

betekenis & definitie

m

Fri. naam. O.i.v. de kindertaal, met overgang van n naar bilabiale m uit Nan en varianten ervan.