voornamen

Voornamenboek

Gepubliceerd op 19-12-2020

Lazarus

betekenis & definitie

m

Van Hebr. El’azar 'God helpt'. Lazarus is de (Gri. en) Lat. vorm. Hij komt voor als de naam van de bedelaar in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luc. 16, 19-31) en van de broer van Maria en Martha, die door Christus uit de dood werd opgewekt (Joh. 11). Naam van een 5e-eeuwse bisschop van Aix, waardoor later de legende ontstond dat de uit de dood opgewekte Lazarus bisschop van Marseille zou zijn geweest. 17 dec. is nog zijn feestdag in Marseille. Doordat de naam hier al vroeg met melaatsheid (ziekte van Lazarus, Middelnederlands laserie 'melaatsheid', lasersch 'melaats') vereenzelvigd werd en ook de afleidingen een minder gunstige gevoelswaarde kregen, heeft hij het in Ndl. vrijwel niet tot voornaam gebracht.

Het enige voorbeeld in Holl. dateert van 1526 (Van der Schaar). Voorts: Mr. Isaac Lazarus Schaap, geb. Gron. 1801 (Bijbl. Ned. L. juli 1965, 207).