Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Gepubliceerd op 19-12-2020

Gustaaf

betekenis & definitie

m

Volgens Otterbjörk is een oudere vorm Götstaf, met de betekenis götarnas stav, dit betekent ongeveer ‘steun der götar (bewoners van Götaland)’. Zie echter ook het artikel van Gösta Holm 'Namnet Gustav' in het Zwe. tijdschrift Namn och Bygd 62 (1974) blz 61-77. Op grond van Slav. invloed aan het eind van het Viking-tijdperk ziet hij er een Oudslav. naam Gostislaw in (Indogerm. ‘ghosti ‘vreemdeling’, vgl. Ndl. gast en -slaw ‘roem’). Verschillende koningen van Zwe. droegen de naam, maar hij heeft zich over Europa verspreid door Gustaaf Adolf (1595-1632). Hij wordt beschouwd als verdediger van het Protestantisme, met name in Du.

Dit werd vooral zo na 1832, de herdenking van zijn sterfdag (in de slag bij Lützen, 1632). De naam verbreidde zich daardoor snel. De Gustaf Adolf-vereniging heeft hiertoe veel bijgedragen. Nog vaak worden deze twee namen tezamen als doopnaam gegeven.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!