Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

tuin

betekenis & definitie

In de 17de eeuw komt by alle thuynen voor. De Baere (1940:171) meent dat tuin wellicht teruggaat op een vijftiende-eeuwse munt, waarop een omheining van takken stond afgebeeld, ter herinnering aan een tuin of versperring van doornhaag, waarmee graaf Willem vi van Holland in 1406, bij de belegering van het slot Hagestein bij Gorcum, zijn kamp liet beschutten.

Zo zou deze uitroep vergeleken kunnen worden met een paar andere, waarin eveneens van oude munten sprake is, t.w. vier myten en Fransche blancken. zie stuiver.