Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Gepubliceerd op 14-11-2019

stikken

betekenis & definitie

De megalomane verwensing stik! komt vóór de 19de eeuw niet voor. Dat-ie stikt geeft uitdrukking aan een wens of verlangen van de spreker. De verwensing stik er maar in! betekent ‘bekijk het maar, maak dat je wegkomt’.

Ook de kolkende klankmassa stik de gloeiende moord laat over de woede van de gebruiker van deze uitroepende verwensing geen enkele twijfel. Dat geldt evenzeer voor de verkorting stik de moord! als voor de versterking stik de rotmoord! Een enkele maal noteerde ik stik in je vreten! Als variant op sterf in de meelzak en ga gepoeierd de hel in! komt voor stik in de meelzak en ga gepoederd de hel in! Een correspondent uit het Oost-Vlaamse Bornem vermeldt ook nog stik in uw eigen nat! De Utrechtse verwensing stik de galanteriemoord, dan kun je met je kousen venten! vond ik alleen bij Sanders en Tempelaars (1998).

De secretaresse van wijlen Victor van Vriesland, drs. Geke Linker, schrijft mij op 19 juni 1997: “Zijn generatie dichters maakten ook scatologische ongein.

Bijvoorbeeld Roland Holst: Stik/ zei de pik/ van Vic-/ tor van Vriesland/ en schoot van de naaiin de piesstand.” De emotionele betekenis van al deze verwensingen duidt op woede, haat, afkeer en andere frustratie. De spreker geeft ermee aan dat zijn gesprekspartner hem de strot uitkomt en dat hij hem voor eeuwig kan missen als kiespijn. zie barsten, kippenkoorts, krijgen, neerlazeren, opdonderen, steken, sterven, verrotten, verteren.