Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Gepubliceerd op 14-11-2019

oplazeren

betekenis & definitie

Het gebruik van het werkwoord oplazeren ‘weggaan’ is beperkt tot informele situaties. Net als opdonderen, opflikkeren en opsodemieteren is het woord gemarkeerd met het label ‘vulgair’ in de woordenboeken. ‘Plat’ wordt het ook wel genoemd.

Het is hoe dan ook een woord waarmee men kan choqueren en zich emotioneel kan ontladen. Als verwensing is het frequent in het hedendaags Nederlands.

Het is blijkens de naslagwerken eerst in deze eeuw productief geworden. Lazer op! is de meest voorkomende verschijningsvorm. De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede.

De verwenser wil zichzelf of een aangesprokene zijn wil opleggen. Vandaar de gebiedende wijs.