Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

opblazen

betekenis & definitie

De verwensing blaas(t) hem op! is een elliptische vorm van de schertsend bedoelde uitdrukking ze kunnen mijn zak opblazen (hetpijpje hangt erbij)ze kunnen mij de rug op, ze kunnen doodvallen’. Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen de variant voor ge kunt mijn zak opblazen, de pomp hangt erbij! Het lijdt geen twijfel dat een dergelijke verwensing de barrière van het taboe doorbreekt.

De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil zichzelf of een aangesprokene zijn wil opleggen.

Vandaar de gebiedende wijs.zie zak.