Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Gepubliceerd op 14-11-2019

kussen

betekenis & definitie

Wat voor likken geldt, geldt ook voor kussen. Beide werkwoorden komen voor in verwensingen die ‘uitnodigen’ tot handelingen die grenzen aan de randen van de nacht of gewoon taboe zijn. Met kussen komen de volgende hedendaagse verwensingen nog voor: kus mijn aars, botten, broek, ende, gat, hiel, hol, kloosterstraat, knoppen, kont, krent, naars, oor, orgel, poeper(d), reet. Voor ons hebben ze de betekenis van ‘laat mij met rust, loop naar de drommel’.

De verwensing kus mijn kloten betekent ‘loop heen’, ‘maak dat je wegkomt, je kunt mij wat’. De verwensing je, ge kunt ze kussen laat voor ze van alles denken.

Waarschijnlijk staat het voor kloten; die suggestie wordt in elk geval bevestigd door het WNT, waar wij in deel xxvm, kolom 369-370 van het trefwoord zij, kunnen lezen: “Dikwijls wordt ze gebruikt in (vooral gewest.) uitdr. wanneer men bep. zaken, persoonsattributen of lichaamsdeelen niet wil noemen of behoeft te noemen.” In een nadere uitleg zegt dezelfde bron heel beslist “in toepassing op de testikels”. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen ge weet ze hangen, ge moogt ze kussen! Een correspondent uit het Oost-Vlaamse Bornem geeft de pregnante vorm kus ze! op.

Daarnaast komt voor kust mijn reet den baan in! De betekenis van alle genoemde verwensingen is ‘bekijk het maar’, ‘je kunt me wat’ en drukt onverschilligheid en minachting uit van de spreker. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen verder nog kust de kont van Herodes! en kust mijnen orgel dan hebt ge muziek voor niets!; kust de bok zijn kloten! Voor de emotionele en actuele betekenis hiervan geldt hetzelfde als wat ik voor de voorafgaande verwensingen opmerkte. zie hiel, klos, kut(je), likken, zij1.