Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

genade

betekenis & definitie

In het Middelnederlands noteren wij reeds de eedformule bider liever gods ghenaden ‘bij de genade van Onze-Lieve-Heer’. Deze formule ontwikkelde zich tot krachtterm en uitroep, net zoals Gods heilige genade. In de verbinding grote genade is genade een eufemistisch substituut voor God. Wij kennen nog goeie genade als uitroep van verbazing, verwondering enz.

In De Seven Hooft-sonden [1682] van G. Ogier komt de bastaardvloek by gans feiten genaey voor.

De letterlijke betekenis moet zoiets geweest zijn als ‘bij de genade van God en de heilige Velten’. Verder niet aangetroffen. zie goedheid, onde.