Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

elementen

betekenis & definitie

De letterlijke betekenis van dit woord luidt ‘de hoofdstoffen waaruit men zich vroeger de wereld opgebouwd dacht, t.w. vuur, lucht, water en aarde’. In het wnt vinden wij alleen van de exclamatie bij de elementen bewijsplaatsen uit de 17de eeuw.

Als varianten in bastaardvloeken geeft het wnt elderement, selderement en elemallement. De s in selderement en seldrement is een voorgevoegde s die uit Gods kan zijn overgebleven. Ook selderij of selder kan op de vorming invloed hebben gehad.

Boven de grote rivieren is het woord niet meer gebruikelijk. De Baere (1940: 134-135) geeft nog andere varianten.

Ik noem: by alle delementen, by de melementen (door metanalyse ontstane vorm uit by den elementen) en voorts o elementen; o sakerelemente; (by)gans elementen; o selement; och sellement; by sellimenten; pots seldrement; elderemente; by den elderemente; (o) ellemalementen; gants ellemallementen; gans zakker eelemalementen; akkerelemalementen; zakker mastboomenhout en zakker malemasten. zie gans, sakker.