Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

elekaarten

betekenis & definitie

Volgens het WNT stuiten wij in deze zeventiende-eeuwse lijdensvloek op een verbastering van heilige quartenheilige vastentijd’ (of wellicht van heilig harte7.). Is deze veronderstelling juist, dan is de verbastering tot stand gekomen onder invloed van, of als variatie op, elementen. Bij Bredero lezen wij: “O eelekaertjen, soudmen dat lebbighe (‘walgelijke’) Brabants siften (‘zeven’) Of wannen (‘met de wan zuiveren’) ... Ick wil wel wedden ...” Als varianten komen voor bij gans elekaarten, o elle kaerten, o suycker eelekaerten en gantssuycker elekaerten. In de elementen ele of elle ziet men een verbastering van [i]heilig.

Kaert[/i] zou een verbastering kunnen zijn van kracht. De formule zou dus ook kunnen betekenen ‘bij Gods heilige krachten’. In suiker stuiten wij waarschijnlijk op een verbastering van sacre. Ook metgants (verbastering van God) komt het voor.

Thans verouderd.zie kwart, suiker.