Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Gepubliceerd op 14-11-2019

doodsklere

betekenis & definitie

Bastaardvloek en uitroep die bestaat uit een verbasterd eerste element van God en uit klere, dat een volksetymologie is van kolere en cholera. De verbastering ontneemt de vloek zijn boosaardigheid. Mogelijk moeten wij uitgaan van de cholera die de dood tot gevolg heeft, waarbij doods dus niets met God te maken heeft.

De emotionele betekenis duidt op woede, verontwaardiging enz.zie cholera, kolere.