Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

Gepubliceerd op 26-08-2022

finaliteit

betekenis & definitie

(de) doel, oogmerk.

In de jaren '80 kwam er een omslag: toen ging men vooral kunst om de kunst centraal stellen. Vooral de artistieke finaliteit was van belang. - DM, 11-07-2002.

<bnl.> gespecialiseerde studierichting die met een einddiploma wordt afgesloten; specialisatie.

< >