Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

4.725 Onderwerpen

76.863 Bezoekers

Het Vlaams-Nederlands woordenboek is geschreven door Peter Bakema. Uitgegeven door Standaard, Antwerpen / Het Spectrum, Utrecht
2004 (2de druk).

Peter Bakema: "In het Vlaams-Nederlands woordenboek proberen we een deel van de Vlaamse woordenschat te inventariseren, waarbij we vooral oog hebben voor de verschillen met het Nederlands.

In veel gevallen gaat het om woorden en uitdrukkingen die in een min of meer informele sfeer gebruikt worden. Het woordenboek heeft geen normatieve bedoelingen en we willen de verschillen met het Nederlands niet verheerlijken, noch veroordelen. Evenmin pretendeert het woordenboek volledig te zijn en over de opname van sommige woorden of uitdrukkingen valt te twisten. Niet alle Vlamingen kennen of gebruiken alle woorden die hier opgenomen zijn.

Het Vlaams-Nederlands woordenboek richt zich tot iedereen die in het Nederlands geïnteresseerd is of die zijn ervaring aan beide kanten van de grens wil toetsen."

Gedigitaliseerd door Marijke Verstege en Devina Sardjoepersad.

Toon meer

Definities en betekenissen van Vlaams-Nederlands woordenboek